zhanxuechao

zhanxuechao

咨询专家数字研究院
企业数字化专家

成就统计

8
金勋章
 • 进步明星 x3
  2023.01.31
 • 社区栋梁 x2
  2023.01.01
 • 12
  银勋章
 • 救急有成
  2023.01.30
 • 有求广应 x2
  2023.01.16
 • 38
  铜勋章
 • 解惑有为
  2023.02.27
 • 同行帮手 x5
  2023.01.05
 • 擅长领域什么是擅长领域?

  云计算
  声望3669
  超越99.2%
  发布137
  数据库
  声望1507
  超越98.9%
  发布68
  安全
  声望1351
  超越99.3%
  发布22
  容器
  声望917
  超越97%
  发布48
  系统运维
  声望915
  超越98.6%
  发布38

  个人发布内容

  关于 zhanxuechao

  • 用户名: zhanxuechao
  • 职位: 咨询专家
  • 公司: 数字研究院
  • 行业: IT咨询服务
  • 地点: 青岛
  • 社区声望:4962.4

  关注TA的人

  TA关注的人

  最近来访

  • 陈恒龙
  • feb
  • dabral
  • 迈向YB数据时代
  • hmp07
  • baby2018
  • 山河已无恙
  • aixchina
  • faye
  X社区推广