bjc96333

bjc96333

研发工程师bjc

成就统计

3
金勋章
 • 社区栋梁
  2022.05.18
 • 探索引领
  2022.05.10
 • 13
  银勋章
 • 赞赏有成 x2
  2022.05.18
 • 破冰有成 x3
  2022.04.24
 • 21
  铜勋章
 • 分享破冰 x2
  2022.05.18
 • 赞赏有为 x3
  2022.04.18
 • 擅长领域什么是擅长领域?

  云计算
  声望966
  超越97.3%
  发布56
  容器
  声望714
  超越96.7%
  发布46
  容器云
  声望697
  超越97.2%
  发布43
  监控
  声望644
  超越98.3%
  发布88
  系统运维
  声望598
  超越98%
  发布82

  个人发布内容

  关于 bjc96333

  • 用户名: bjc96333
  • 职位: 研发工程师
  • 公司: bjc
  • 行业: 系统集成
  • 社区声望:2268.6

  趋势项目产品选型优先顺序调查

  发表您的选型观点,参与即得金币

  关注TA的人

  TA关注的人

  最近来访

  • zhmwang
  • 一只红松鼠
  • cwnlinux
  • ghl116
  • jack01
  • chenlii
  • faye
  • adw12123
  • 沈天真
  • libisheng