Linux系统运维之网络运维(建设,应用,故障诊断及处理)在线答疑

Linux系统运维之网络运维(建设,应用,故障诊断及处理)在线答疑

活动简介

Internet 从无到有,短短几十年已经发生了翻天覆地的变化,变化之快有点让人应接不暇,各种新型词汇更是铺天盖地,AI,物联网等。近些年来5G应运而生,5G的诞生更是让万物互联成为可能,前景是一片欣欣向荣。让这一切美好事物呈现在我们眼前的基础是网络,网络是互联万物的关键之关键,是核心。

作为一名系统运维工程师,或是网络工程师,我们要时常面临的各种网络场景。今天我们就在Linux系统运维方向上所涉及的网络方面的知识进行一次交流和学习,不谈多么高大上的OSI七层模型,不谈各种协议,主要涉及在Linux日常运维的网络建设,应用,以及故障诊断方面,包括且不仅限于以下几个方面:

    1) 基础网络识别和配置

    2) DNS 解析及使用

    3) 网络单点以及常见解决方案

    4) 业务应用网络使用以及异常诊断

    5) 网络规划以及建议

    6)网络使用方面的常见问题及解决办法

    7) 常见高可用组件网络网络是怎么个原理

    8)如何进行常规的网络诊断,以及诊断流程如何

    经典场景:

一个子网掩码设置不对,导致无法整个设备无法通讯;一个网卡绑定异常可能会导致这个部分网络异常,一个好的工具可能让你事半功倍。运维过程当中经常会碰到的问题往往不是一个独立的问题,更多是相互关联相互影响的场景,通过分享在日常使用当中所接触的各种各样狗血案例和常用基本使用技巧,梳理和总结在使用方面的平时不太关心或者没有意识到问题,形成一个相对比较完善,比较容易解决的解决方案或手册,避免重复造轮子和跳坑。

通过组织本次活动,分享和学习别人的工作经验,了解和掌握企业IT系统当中,包括云环境的Linux 的网络方面的规划,建设和解决问题的技巧。

分享点滴经验,交流促使升华!欢迎大家多多参与交流,多多分享。

答疑嘉宾

董志卫,(李宁(中国)体育有限公司),原《AIX 中国》杂志特邀作者。1. 精通Linux 和AIX 系统,深刻理解操作系统的内涵,熟练操作IBM 小型机和存储设备的管理工作;2.熟练操Oracle 数据库及rac 技术,对DB2 有一定的认识;3. 熟练使用IBM 中间件产品(was)和TSM 备份软件,深刻理解其中运行原理;4. 能运用Tivoli ITM 和Ca Spectrum,Ehealth,Wily 实施系统监控,分析和解决疑难问题;5. 精通Shell 编程;6. 熟练使用CA 单点登录系统(Siteminder 和ldap),规划公司ldap 拓扑结构;7. 对PowerVM 有比较多的实施经验。

答疑嘉宾

董志卫董志卫系统架构师, 李宁(中国)体育用品有限公司
董志卫(李宁(中国)体育有限公司)《AIX 中国》杂志特邀作者。 1. 精通Linux 和AIX 系统,深刻理解操作系统的内涵,熟练操作IBM 小型机和存储设备的管...
发布1596
回答1164

活跃参与会员

 • zwz99999
 • gz_kevin
 • pysx0503
 • danji0522
 • michael1983
 • zllhc
 • 青山松
 • renjiubao
 • wuwenpin
 • powertiandi
 • yinxin
 • hufeng719
 • wangzimingsq88
 • xinshijiboy
 • 索索夏
 • litte_four
 • ntzs
 • lishappy
 • 宋代超人
 • bigpan
 • A421290243
 • Tea_ZZ
 • zackyue
 • 田洪波
 • 捕风者
 • q15982447372
 • jasonvon
 • mahaos
 • ahxxcjq
 • Qyuyu1998
 • Captain_Z
 • A2320420384
 • 小石头2409
 • aixchina
 • depsyq
 • 晓黎
 • jackyduys
 • meisanxx
 • daqiang6840
 • perryhappy
 • baochengchen
 • bearcn
 • cq_98
 • qihuo
 • daoguo525
 • templarma
 • nkj827
 • z_zwz99999
 • ericyan
 • zymh_zy
 • jiaxu2000
 • sakidodo
 • dhl999027
 • TXSRXY
 • faye
 • njnjnj007
 • sharkbing
 • blue_diamond
 • single
 • hebingbingsx
 • jxufe
 • knyzf
 • EerieCL
 • aken987
 • jiangjd
 • shAIXer
 • mmsc5166
 • else_xie
 • atpeace331
 • lshandong
 • pinganben
 • attrib
 • 彬彬
 • wanghongyu243
 • jxnxsdengyu
 • goodluck1999
 • xiaokfy
 • lscomeon
 • 大大觉迷
 • y453056108r
 • liuxiankun
 • cnboom
 • 798683133yj
 • houpeng0514
 • 小白的踌躇
 • wanggeng
 • ydz110
 • soisnice
 • seagl
 • hmily198
 • brucewoo
 • mxin026
 • gdsgll
 • zhangjian1119
 • saigon
 • andyzhao99
 • hishuipianran
 • wangjianpay
 • loverandom
 • zhoushao12
 • SHOPPOHS
 • jiaosj
 • 吉祥嘻嘻
 • paomian115
 • shomer23
 • kelvin124
 • czl349095941
 • w1042802321
 • msbjzzml
 • jiqingzero
 • zx2100933
 • zaq3638
 • txf121657936
 • yirenzui8
 • linuxrouter
 • foxsilver
 • jdj9900
 • 青青小猪
 • thinkiger
 • yitbin
 • nqliu
 • traviswu
 • lisen222
 • 卷毛的土豆
 • supermengxy
 • ACDante
 • xxn
 • whluwit
 • thisqin
 • wisdomone1
 • lihuanwen
 • wendyyang
 • zhuot
 • huijx
 • 阿杰那几年
 • tianjiang
 • sandos
 • BoCloud博云
 • Danniel_gong
 • donghuayi
 • 墨雨星河
 • liyantao210
 • xufux
 • lzq6455950
 • 03500408@163.co
 • subp
 • lisongqing
 • rrds666
 • 伊莎世纪
 • shendaoshu
 • tongshuai
 • samclock
 • lorlxxoo
 • pysx05031
 • duwanqing1985
 • youyouwoxin888
 • davidshao
 • dayerong
 • ouyangzhicong
 • 一瓢一隅
 • dingcx
 • jxq
 • gwenden
 • MrYang_2017
 • zhangyj_bj
 • legend817
 • loveyang2012
 • light_hu86
 • hedan
 • systemroot
 • GBX
 • 路卫东
 • wncczhs
 • standiviny
 • 刘悦炀
 • Steven99
 • qingjingmilk
 • 蜡笔小秦
 • moonshine
 • liaoning
 • MKLO009
 • jiaoweitao
 • fujingxx
 • 图图
 • purple1229
 • 鲁花花生油
 • PanMichael
 • 王先生01
 • 益峰
 • eziq
 • wangshengjia
 • liumingxue
 • fuzzycole
 • 零度落雨
 • w990901456
 • 杨波07212
 • l00481577
 • 腾蛇lxf
 • duke_wang
 • zsk19872010
 • daixg2018
 • lidw1983
 • eisoomw
 • 小狮子胖猪
 • dnzhang5702
 • 小橙子bob
 • lp1511
 • nuxxlg123
 • Rjzr
 • Ypjj1314
 • Leonksl
 • twt927617595
 • 大白熊F
 • lily0216
 • asdsaf32wfdwe
 • 一杯二锅头
 • 半夏蒲公英
 • 牛卫莉
 • tfeng
 • kouzhongkz
 • asdasdwd
 • anderlee
 • kungking
 • youngbridge
 • 有礼先生
 • 俞好龙
 • Arvin_Wong
 • 苗誉铧
 • zfl55
 • august_yang
 • ybbihgu2008
 • colerofyou
 • twt1591884
 • pjf604556563
 • Jonsnwwang
 • 东风华盛顿
 • TomZhang
 • romancedawn
 • 嘻嘻哈哈吼吼
 • youngyang99999
 • 简单泳者
 • ssjzhuifeng
 • 认真的砍树
 • peist
 • jessie_hou
 • sdtimothy8
 • 123carryc
 • 满怀阳光心情
 • garnettliu
 • qoak_135
 • lz786
 • Aaron_bing
 • kxday
 • Cary_6
 • CG
 • xujinjian
 • hanbin806
 • Come
 • andywong121
 • wonderfulU
 • qidapeng
 • MYGOD
 • qgh333
 • 2019yclxx
 • 猫空雪
 • ZYX10200
 • rjch201666666
 • 苑昭阳
 • gaotuo
 • Pn118590
 • liudsh2008
 • xwh
 • songbajin
 • wanghao0311
 • yangshipeng
 • kinds21
 • kkfin
 • Iktsuarpok
 • chocolate_wbb
 • 雪lion
 • malei_01
 • 逍遥慕慕
 • junronglu
 • Victorem
 • CrazyBoy
 • jemmy_fan
 • sampras
 • 风无影prince
 • 张田
 • Hanx1994911
 • 兜小妹
 • flashice
 • chendahu
 • 网上邻居
 • thwhhelen
 • 凡舒
 • Eleven11馨
 • liwei123