James_Liu

TA关注的问题

PowerVC OpenStack 
James_Liu James_Liu关注了问题 2017-07-31

Openstack与PowerVC如何进行通信?


laotaotao laotaotao 研发工程师,阿里
浏览 2672
回答 1
mapreduce 
James_Liu James_Liu关注了问题 2017-07-21

如何写Mapreduce程序?有哪些注意事项?


James_Liu James_Liu 技术经理,AXA
浏览 2646
回答 1
命令集 hdfs 
James_Liu James_Liu关注了问题 2017-07-21

Hdfs的常用命令集有哪些?


James_Liu James_Liu 技术经理,AXA
浏览 2731
回答 1

擅长领域

Linux Linux
容器云 容器云
人工智能 人工智能

最近来访

  • hidwx123